top of page

Algemene voorwaarden

Annuleren

Studio bydiede

Adres: Kerkstraat 41

             6811 DM Arnhem
Email:  info@studiobydiede.com

KvK-nummer: 68513798

Als u bij studio bydiede bestelt gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Studio bydiede vind het belangrijk dat de rechten en verplichtingen duidelijk zijn.

1. Wil je een kaartje annuleren? Doe dit dan binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte. Stuur een email naar info@studiobydiede.com

3. Naamproducten zoals textielposters, kussens en geboorteborden kunnen niet meer geannuleerd worden. Ook niet binnen 24 uur. Vaak gaan ze al in druk en wij kunnen dit niet meer annuleren bij de drukker. Vragen of het nog kan mag altijd!

4. Wil je toch annuleren en het kaartje is al doorgestuurd, dan worden er kosten in rekening gebracht. 

Na de eerste digitale versie: €75, Na een digitale versie en 1-2 correctierondes: €100,- en na een digitale versie met 3 of meer correcties rondes: €120,-. Wanneer het kaartje volledig naar wens van de klant is: €150,-. De prijzen zijn ex btw.

5. Als de kaartjes al gedrukt zijn, zult u het volledige bedrag moeten betalen. 

Algemeen

1. De algemene voorwaarden van studiobydiede zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte of overeenkomsten tussen studiobydiede en de klant.

2. Door het plaatsen van een bestelling via de website, een door ons gestuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever de klant de algemene voorwaarden te accepteren.

3. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld aan de hand van de algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes

1. De prijzen zoals vermeld op de website  zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door studiobydiede worden gewijzigd.

2. Alle offertes en aanbiedingen van studiobydiede zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3. Zodra er een prijsverhoging is of het product is niet mer beschikbaar vervalt de offerte. Tenzij dit binnen een termijn van 2 weken valt.

4. In de offerte staan vaak de verzendkosten nog niet vermeld, deze bedragen €6,95 ex btw. Tenzij het product wordt opgehaald in de winkel.

5. De verzendkosten van de producten op de site worden automatisch berekend. 

6. Een offerte kan alleen in zijn geheeld worden geaccepteerd. 

7. Zodra een offerte is geaccepteerd gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Tenzij u binnen 24 uur het annuleert. 

Totstandkoming overeenkomst

1. Zodra de klant een bestelling heeft geplaatst via de website van studiobydiede komt de overeenkomst tussen de klant en studiobydiede tot stand.

2. Studiobydiede is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder redenen. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Aanlevering gegevens

1. De klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de benodigde gegevens.
2. De klant dient eerst akkoord te gaan met de verstuurde digitale proef. Na akkoord kan studiobydiede niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel. 

Levering en transport

1. Zodra wij alles gegevens heb ontvangen, ontvangt u een digitale proef. Bij akkoord voor 14.00 uur is de verwachte levertijd 2-3 werkdagen. Bij goudfolie is dit 5-6 werkdagen.

2. Studiobydiede kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van de levering. 

3. Wij werken met PostNL. Zodra het pakket wordt afgegeven hebben wij geen controle meer over de levertijd.

4. Heeft het postbedrijf problemen zoals bijvoorbeeld een staking, dan is studiobydiede daar niet verantwoordelijk voor. 

5. Schade aan de verpakking door transport wordt niet gezien als product schade, en studiobydiede kan hier dus niet voor aansprakelijk worden gesteld. We zullen uiteraard op zoek gaan naar een juiste oplossing. 

6. In weekenden en op feestdagen wordt er niet gedrukt en verzonden.

Betaling

1. Zodra de kosten akkoord zijn voor het geboortekaartje ontvang je prijsoverzicht met een aanbetaling van €50,-  Daarna gaan we aan de slag met jullie geboortekaartje en ontvang je een digitale proef.

2. Zodra jullie kleine is geboren maken we het geboortekaartje klaar. Hierna moet de gehele factuur binnen 14 dagen betaald worden. 

3. Is er binnen 14 dagen nog niet betaald? Dan ontvangt u een herinnering. U krijgt de mogelijkheid om alsnog binnen 8 dagen de betaling te voldoen.

3. Is er na de tweede herinnering nog geen betaling voldaan dan ontvang je een laatste factuur om alsnog binnen 8 dagen te betalen.

4. Is er na 3 herinneringen nog geen betaling verricht dan ontvangt de klant een laatste factuur die verhoogd is met 10% administratie kosten op het totale factuurbedrag. Deze factuur dient binnen 31 dagen te worden betaald.

5. Is er hierna nog niet betaald dan is studio bydiede helaas genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen waarbij alle bijkomende kosten op de klant verhaald zullen worden. 

Eigendomsvoorbehoud

1.  Alle geboortekaartjes die op maat worden gemaakt zullen daarna ook op de website komen.

2. De kaartjes mag studiobydiede ook gebruiken voor social media tenzij dit wordt aangegeven liever niet te willen.

3. De kaartjes zijn door studiobydiede ontworpen en blijven dus ook eigendom van studiobydiede.

4. Wordt een ontwerp nagemaakt dan moeten wij daar kosten voor in rekening brengen, het is namelijk ons ontwerp. De kosten zullen 100 kaartjes van het nagemaakte ontwerp bedragen.

Klachten

1. Indien geboortekaartjes niet naar wens zijn dient dit binnen 24 uur te worden aangegeven via e-mail. 

2. Zijn de kaartjes reeds verstuurd dan kunnen wij de klacht niet langer in behandeling nemen. 

3. Drukfouten is helaas voor eigen kosten, u ontvangt een digitale proef en bij goedkeuring stuurt studiobydiede het naar de drukker. 

Auteursrechten

Het komt steeds vaker voor dat er producten van studiobydiede worden nagemaakt zonder dat ik hiervoor mijn toestemming heb verleend. 

Het zonder toestemming overheen van een auteursrechtelijk bescherm werk is conform de Auteurswet niet toegestaan. Hiervoor is altijd toestemming van de rechthebbende nodig. Er is dan ook sprake van een inbreukmakende handeling waarvoor u aansprakelijk bent. 

Voornoemde handeling dient als een onzorgvuldig handelen te worden beschouwd. Conform artikel 6:162 BW is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die aan hem kan worden toegerekend, verplicht de schade te vergoeden die een ander hierdoor lijdt. 

Wij zijn genoodzaakt hiervoor een schadevergoeding te vragen, dit hangt af van welk(e) ontwerp(en), hoeveel ontwerpen en waar dit overal wordt verkocht.

bottom of page